3/13

ŠTĚPÁN ERTL, Odry, nar. 16. 7. 2017, 50 cm, 3,58 kg. Nemocnice Nový Jičín.

Autor: Novojičínský deník