3/10

EMA TOMŠŮ, Nový Jičín, nar. 20. 8. 2017, 44 cm, 2,30 kg. Nemocnice Nový Jičín.

Autor: Novojičínský deník