2/24

ALEX GAJDOŠTÍK, Vítkov, nar. 27. 2. 2017, 47 cm, 3,12 kg. Nemocnice Nový Jičín.

Autor: Novojičínský deník