9/24

JAKUB SOCHA, Štramberk, nar. 2. 3. 2017, 49 cm, 3,29 kg. Nemocnice Nový Jičín.

Autor: Novojičínský deník