15/24

MAJA ZBOŘILOVÁ, Nový Jičín, nar. 6. 3. 2017, 50 cm, 3,21 kg. Nemocnice Nový Jičín.

Autor: Novojičínský deník