16/24

MAREK ZDRAŽIL, Pustějov, nar. 7. 3. 2017, 53 cm, 3,86 kg. Nemocnice Nový Jičín.

Autor: Novojičínský deník