17/24

MATYÁŠ ULLMANN, Nový Jičín, nar. 20. 2. 2017, 47 cm, 3,08 kg. Nemocnice Nový Jičín.

Autor: Novojičínský deník