1/17

ADAM HANZELKA, Nový Jičín, nar. 26. 3. 2017, 48 cm, 3,43 kg. Nemocnice Nový Jičín.

Autor: Novojičínský deník