2/17

ADRIANA SVOBODOVÁ, Příbor, nar. 27. 3. 2017, 53 cm, 3,94 kg. Nemocnice Nový Jičín.

Autor: Novojičínský deník