Za město Karviná se zúčastnil Mgr. Andrzej Bizoń, p. Nataša Hübnerová a za ČUS Ing Libor Dluhoš. Přítomné přivítal předseda TJ p. Jiří Matuszek, který přítomné přivítal a seznámil z historií a současností Tělovýchovné jednoty Baník Karviná.

Poté si vzal slovo pan Andrzej Bizoń, který vyzdvihl sportovní úspěchy naší Tělovýchovné jednoty a předal „Čestný list města Karviné“. Na závěr promluvil předseda OV ČUS pan Libor Dluhoš.

Za TJ Baník Karviná Josef Čigelský