V rámci projektu „sociální automobil“ firmy Kompakt, spol. s r. o. nám byl 23. června slavnostně předán zástupcem firmy panem Břetislavem Božoněm do užívání automobil. Mezi jinými sponzory projekt také podpořili Technické služby města Nový Jičín.

Projekt i činnost spolku ocenili přítomní hosté Gabriela Lhostká, vedouci oblasti Novojičínsko Slezské diakonie a Mgr. Richard Pešat, vedoucí OSPOD Nový Jičín.

Jsme rádi, že díky novému automobilu zkvalitníme naše služby.

Bohumír Večerek, místopředseda ITY z.s.