Letošní rok jsme se zaměřili na téma upcyklace, tedy proces přeměny nepotřebného na potřebné. Všechny třídy se pokusily využít staré, nepotřebné věci a vytvořit z nich originální a jedinečný výrobek. Zaměřili jsme se tím na zmenšování odpadu a zároveň dali prostor kreativitě a představivosti žáků.

Někteří vyrobili krmítka pro ptáky, jiní ručně vyrobili papír ozdobený travními semínky, objevily se nám i „masožravé“ rostliny, chobotnice, pokladničky, modely, domečky pro hmyz, bylinkové zákoutí, pokladničky, motýlí ozdoby…

Zleva Jakub Cvek, Róbert Kroupa, Radim Lipina, Štefan Reguli, David Vrána a na obrazovce Petr Linzer.
V Novém Jičíně léčí nádorová onemocnění mozku a míchy

A že se to žákům povedlo, dokládají výrobky, které jsou součástí naší fotogalerie. Dalším cílem bylo i zkrášlení okolí naší školy. Ve spolupráci se školním parlamentem jsme zajistili výsadbu sazenic rostlin. Do truhlíků, které ozdobí parapety školní budovy, je vysazovali žáci druhého stupně. Žáci prvního stupně doplnili sazeničkami zákoutí v přírodní učebně nebo na školním dvoře. A nezapomněli jsme ani na hmyz, který je důležitou součástí naší přírody.

Žáci se seznámili s hmyzem roku 2024, jímž jsou samotářské včely, ale i s tím, že letošní rok Český svaz ochránců přírody vyhlásil Rokem motýlů. Žáci si přiblížili důležité opylovače v přírodě, zdůraznili význam ochrany hmyzu, který je i součástí potravních řetězců.

PČR hledá svědky dopravní nehody vozidla a motocyklu v Bravanticích.
Nejeli jste tudy? PČR hledá svědky nehody vozidla a motocyklu v Bravanticích

Někteří strávili Den Země vycházkou v přírodě, pozorovali organismy v jejich přirozeném prostředí a vytvořili mandaly z přírodních materiálů. Pro žáky druhého stupně byl zajištěn i program v kině, který byl zaměřen na Indonésii. Žáci obohatili své znalosti o historii, tradicích, o floře i fauně tamějších ostrovů či o tradičních indonéských pokrmech. Nezapomněli jsme ani na celoroční cíl v projektu Recyklohraní, do kterého jsme zapojeni, a zaměřili se na třídění a recyklaci. V květnu nás opět čeká sběrová akce. Projektový den se nám povedl a žáci opět překvapili svou kreativitou a nápaditostí.

Alena Maňasová