Od ledna pak sice uběhlo hodně vody, čekání na odpovědi bylo dlouhé, ale nakonec vše vysvětlil dopis vedoucího expedice odborného asistenta pana Filipa Hrbáčka, který přišel na počátku května. Odpovědi na zvídavé dotazy žáků mohl sepsat a zaslat zpět až po návratu vědecké expedice zpět do Česka. Žákům byla také nabídnuta Geografickým ústavem Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity možnost přednášky na téma vědeckých výzkumů českých polárníků. Současně nám zaslali i odkaz na článek, který byl vydán v jejich elektronickém časopise Magazín M pod názvem: Co si vaříte a jaká zvířata zkoumáte, ptali se školáci polárníků.

Spolupráce mezi dětmi a vědci je dobrým příkladem toho, jak propojovat ve školním prostředí teorii s praxí. Možná, že i z našich dětí jednou vyrostou významní vědci, kteří svými znalostmi budou i nadále přispívat k dalšímu poznávání světa.

Petr Ondryáš