Nemocniční kaplan Mgr. Jaromír Bok pracuje v duchovní službě v Nemocnici AGEL Nový Jičín již sedm let.

V čem jeho práce spočívá?

„Jako jáhen jsem už i dříve několik let docházel do nemocnice vypomáhat knězi při jeho návštěvách pacientů na odděleních. Začal jsem hledat, jestli je to moje cesta, jak druhým pomáhat. V té době jsem měl mimo jiné několik setkání s vážně nemocnými onkologickými pacienty,“ zahájil své vyprávění nemocniční kaplan Mgr. Jaromír Bok, který si stále více uvědomoval, že nejen tito, ale i ostatní pacienti potřebují osobní doprovázení a posilování v těžké životní situaci.

„Za normální situace jsem vybraná akutnější oddělení pravidelně navštěvoval, téměř s každým pacientem se pozdravil, snažil se s ním navázat kontakt, projevit o něj zájem. Když se pacient rozpovídá o tom, co jej trápí, naslouchám,“ doplnil kaplan s tím, že s některými pacienty se pomodlí nebo na požádání podá svaté přijímání, popřípadě pozve kněze.

„Pacienti jsou mnohdy rádi, že jsem se u nich jen na chvíli zastavil. Pokud získám jejich důvěru, pozvou mě, abych přišel i opakovaně,“ dodal.

Duchovní péče v době epidemie

Režim poskytování duchovní péče v nemocnici podstatně změnil nástup koronavirové epidemie a souvisejících opatření. „Před zpřísněním epidemiologických opatření jsem využíval systému “semafor”, kdy jsem před každou osobní návštěvou telefonicky kontaktoval příslušnou vrchní sestru. Když to situace dovolovala a “svítila zelená”, pacienty jsem ještě mohl navštívit, pokud neměli “zvýšený hygienický režim”.

Nyní, když ještě mimořádná opatření trvají a možnost návštěv je výrazně omezena, jsme domluveni podle individuálních potřeb pacientů nebo jejich rodin, se souhlasem ošetřujícího lékaře, a vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami,“ uvádí nemocniční kaplan s tím, že i infekční pacienti mají právo na duchovní službu.

Nutný je však obezřetný postup, konzultace s ošetřujícím lékařem a dodržování všech přísných hygienických opatření. „Z infekční místnosti není například možné nic vynášet, takže kněz má připravené jednorázové nádoby potřebné k tzv. zaopatření, které po použití vyhodí do infekčního materiálu. Takže i tady se dá posloužit,“ vysvětluje na příkladu Mgr. Jaromír Bok, který nyní při druhé pandemické vlně vnímá menší strach ze strany pacientů.

Na jaře, kdy se celá společnost uzavřela, se podle něj nemocní, až na pár výjimek, více báli o duchovní službu žádat.

„Koronavirus byl něčím neznámým. Skutečnost smrti však hraje stále ve vědomí lidi rostoucí roli a u mnohých probouzí potřebu smířit se s Bohem. I personál je ve velmi náročné situaci a všichni kolem to 

íme a snažíme se jim vycházet vstříc, aby nám lékaři a sestry vydrželi. Modlíme se a jsou za ně zvláště v této době slouženy mše svaté,“ uzavřel kaplan novojičínské nemocnice Mgr. Jaromír Bok.

Lucie Drahošová,
manažerka marketingu AGEL a.s.