Oslava cizích jazyků probíhala na třech místech školy, a to v jazykové učebně, v multimediálních počítačových učebnách a na nádvoří školy.

Učitelky cizích jazyků připravily pro žáky 5. - 9. ročníku inspirativní program. V jazykové učebně si žáci zvědavě natiskli svá jména v azbuce, poznávali evropská města a památky, přiřazovali státní poznávací značky ke konkrétním státům, odhadovali typ jazyka vzájemným porovnáváním textů a překládali ze slovenštiny. Za odměnu si mohli nechat namalovat vlajku evropské země na obličej či ruku.

Čilý pracovní ruch vládl také v multimediální počítačové učebně, kde si žáci v zeměpisné vzdělávací hře Toporopa vyzkoušeli, zda by například dokázali určit evropské monarchie, na mapě označit významné bitvy či jen dokázat, že ví, v jaké zemi by platili eurem.

Od ranních hodin nádvoří školy začalo svlékat svůj neveselý šedý kabát. Nejen proto, že vysvitlo sluníčko, ale především kvůli nedočkavým malířům. Děvčata a chlapci se postupně zapojovali do kresby evropských vlajek. Tato činnost se setkala s obrovským nadšením, a proto není divu, že v odpoledních hodinách již celé nádvoří zářilo barvami..

Také letos se ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm zapojila do oslav Evropského dne jazyků. Foto: archiv ZŠ Tyršova Frenštát p. R.

Nemalou zásluhu na zdařilém průběhu celé akce mají také žáci devátých ročníků, kteří ochotně pomáhali s jeho organizací a zodpovědně plnili přidělené úkoly. Poděkování patří rovněž učitelkám cizích jazyků, neboť bez jejich trvalého zájmu, elánu a pomoci by tento projekt nemohl být realizován. Za podporu akce a pomoc s její organizací děkujeme vedení školy.

Věříme, že tato akce podpořila zájem našich žákům o učení se cizím jazykům, a těšíme se na její pokračování v roce příštím.

Do oslav Evropského dne jazyků se zapojili i učitelé českého jazyka. Spolu s žáky druhého stupně se vydali na cestu proti času, do dob, kdy se na Frenštátsku mluvilo nářečím. Přečíst text o setkání dvou sousedů, který byl zapsán Františkem Horečkou v roce 1931, nebylo lehké. Pak přišla na řadu slovní zásoba a žáci měli současným slovům přiřadit nářeční protějšky. Některá slova byla známá, u některých se muselo přemýšlet. Velkou záhadou byla kvedlačka a její kolega švrlak. Ty neznal skoro nikdo…

Byli jsme rádi, když si žáci uvědomili, že k evropským jazykům patří i čeština a vlastně i frenštátské nářečí.

Mgr. Petr Ondryáš, Mgr. Michaela Šrubařová