Nejdříve musely získat určitý obnos peněz, poté je použily na různé výdaje. Na nádraží ve Frenštátě si samy koupily zpáteční dětskou jízdenku do Kopřivnice. Podívaly se do muzea nákladních automobilů Tatra. Nakonec si mohly vybrat, zda navštíví prodejnu hraček nebo cukrárnu Vše si zapisovaly na kartičky, aby mohly sledovat své příjmy a výdaje.

Děti si tak zkusily vytvořit jednoduchý rozpočet. Měly možnost určit, kolik peněz mají k dispozici, a jak je nejlépe rozdělit mezi různé potřeby a přání. Tato aktivita dětem pomohla lépe pochopit, jak důležité je plánovat a zodpovědně spravovat své finance, jak lépe porozumět hodnotě peněz a naučit se, jak s nimi správně hospodařit.

Jana Kociánová, třídní učitelka