Bylo deštivo, ale procházka byla hezká. Sraz byl u informačního centra, účastníci potom postupně viděli náměstí, sousoší Panny Marie s jezulátkem, sv. Sarkandera, farní kostel Narození Panny Marie, křížovou cestu kolem kostela s Lurdskou kaplí. Poté se šlo kolem Armanky ke kostelu sv. Kříže, na starý hřbitov s kostelem sv. Františka a k piaristickému klášteru, kde si účastníci prohlédli refektář, zahrady a rovněž kostel sv. Valentina.

Stanislava Slováková, Příbor