Je obdivuhodná, kouzelná, tajemná a inspirující, vyzařuje energii, nabízí zklidnění myšlenek i těla. Poskytuje dechberoucí výhledy do Moravské brány i na vrcholy Beskyd.

Osvícený majitel zde vytvořil a stále buduje obdivuhodné dílo, které potěší oko i srdce nejen milovníka přírody, ale i každého člověka schopného vnímat krásu a energii, která je zde přítomna v míře vrchovaté.

V rozsáhlém areálu nalezneme barvami hýřící letničkové záhony, tajemná jezírka v zelených hájích, tůně a rybníky, v jiných částech květnaté louky přecházející v blízkosti domu v udržované anglické trávníky.

Ve stínu korun stromů a s krásným výhledem do údolí vybízí k relaxaci koupací sud i finská sauna. Široká škála různých listnatých a jehličnatých dřevin, travnatá i mokřadní společenstva rostlin by mohla sloužit ke studiu botaniky.

Pečlivě a s rozmyslem komponované stromové a keřové partie svědčí o zálibě majitele v dendrologii, plány související s využitím nepřeberného množství kvetoucích rostlin zase ukazují na další vášeň a tím je přírodní medicína.

Také plánovaná setkání a semináře související s aranžováním rostlin a využitím léčivých látek v nich obsažených jsou další z vizí pana majitele.

Areál však poskytuje i plody využitelné v kuchyni a kulinářství. Ve skleníku zabudovaném v jižním svahu bují okurky a papriky, na terasách pečlivě vytvořených z lomového kamene zase rajčata, drobné bobuloviny, ale třeba i kiwi.

V jiné části ohraničené živými ploty rostou jahody, fazole, kořenová zelenina, cibule, česnek i brambory. Cukety a dýně Hokkaido se odměňují za péči nejen bujným růstem, ale i krásnými a jistě chutnými plody.

Na více částech pozemku plodí ovocné stromy, odrůdy jabloní, hrušní, ale i klasické formy peckovin. Není třeba asi připomínat, že vše je pěstováno v bio kvalitě a bez použití chemických prostředků.

Co říci závěrem, jak uzavřít povídání a slovem snad dokreslit pocity z této krajinářské zahrady? Napadá mě pokračování písně z pohádky: „.… má vrátka na pět západů a mě se o ní zdává.“ Ano, myslím, že zdát se mi o ni skutečně bude.

Velmi rád se nechám unášet představami a vzpomínkami na obrazy a vůně, ticho a klid dokreslované jen šustěním listí v korunách stromů nebo prouděním větru. Návštěva tohoto místa a povídání s panem majitelem bylo velmi inspirující.

Karel Machyl