Letošní halloweenské oslavy se v ZŠ Tyršova 913 poprvé odehrály pod taktovkou žákovského parlamentu. Jeho členové pro své spolužáky vymýšleli a připravovali program téměř celý říjen.

Vše vypuklo v pondělí 30. října. Prvním úkolem byl samozřejmě příchod v kostýmu a s vhodným zavazadlem - ne aktovkou, protože strašidla přece aktovky nenosí. To, co byli žáci schopni vymyslet, přispívalo už od rána k velmi dobré náladě - jak také jinak? Zkuste se nezasmát, když kamarád donese své učební pomůcky a svačinu v tátově kufru na nářadí, v síťovce, nebo je přiveze v tatrovce či v zahradním kolečku.

Druhým úkolem bylo vyrobit za každou třídu z přiděleného materiálu během přestávek strašidlo. Cílem bylo nejen prověřit fantazii a zručnost žáků, ale také rozvinout spolupráci a komunikaci mezi nimi. Třetí úkol si pro třídy 2. stupně vymyslel Spolek rodičů Tyršan. Do učeben cvičné kuchyňky a dílen připravili rodiče pro každou třídu dýni, kterou pak žáci pod dohledem učitelů vydlabávali a vyřezávali. A která bude „ta nej“? O tom žáci hlasovali na FB stránkách Tyršanu nebo osobně ve škole.

Koncem týdne už všichni výsledek netrpělivě vyhlíželi, jelikož vítězná dýně zajistila celé třídě pizzu ke svačině. Vyvrcholením celého dne byl rej masek ve velké tělocvičně, kde se z členů žákovského parlamentu stali moderátoři i porotci, kteří vybírali ty nejzdařenější kostýmy. Úkol to byl opravdu složitý. Nakonec bylo z každého stupně vybráno 5 výherců, kteří si odnesli odměnu.

I přesto, že organizace takovéto akce byla pro členy žákovského parlamentu jejich premiérou, zvládli vše na výbornou i díky obětavé pomoci a mentorování pedagogických pracovníků, kteří jim s „rozjezdem“ žákovského parlamentu na naší škole pomáhají. Že to byl opravdu úspěch, svědčí i jedna malá čarodějka, která opouštěla rej masek se slovy: „Už teď se těším na příští rok!“ Jménem celého žákovského parlamentu děkuji všem pracovníkům školy i zástupcům Spolku rodičů Tyršan, kteří se do realizace vzniklých nápadů pustili s námi.

Markéta Dobečková, koordinátorka žákovského parlamentu ZŠ Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm