Pak bychom vám doporučili navštívit výstavu (až to bude opět možné) dvou valašskomeziříčských výtvarníků, malířky Jitky Skočkové a sklářského umělce Josefa Divína ve Výstavní síni Městského kulturního střediska Nový Jičín.

NA VÝSTAVU ON-LINE NA WEBECH UMĚLCŮ
Na společné prezentaci nazvané Spolu souznějí díla obou autorů v akordu intenzivních a podmanivých barev. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci bohužel čeká výstavu předčasné uzavření a tak se tvorbou umělců můžeme těšit alespoň na webových stránkách obou tvůrců, a to dokonce v pohodlí domova. Nicméně osobní setkání s autentickými uměleckými díly a zážitek z jejich instalace v konkrétním výstavním prostoru nic nenahradí.

Oba výtvarníci pedagogicky působí na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí a pojí je již deset let kolegiální spolupráce a přátelství, které přirozeně vyústily v pořádání společných výstav.

PŘEDSTAVENÍ JITKY SKOČKOVÉ
Výtvarné směřování Jitky Skočkové (narozena 1977) je podmíněno studiem grafiky na SUPŠ v Uherském Hradišti. Kresebný i grafický charakter projevu se tak promítá do autorčiny malby akrylem, v níž se setkáme s důrazem na lineární kresbu a plošné rastry. Svižný kresebný přednes je pak typický zejména pro tzv. košiláky – obrazy, jejichž plátno s dezénem proužků a kára pochází ze zadních dílů košil.

Do figurálních či figurativních kompozic s náznakem trojrozměrného prostoru vstupuje s geometrickými tvary a abstraktními schématy a vytváří tvarové i motivické napětí mezi předmětným a nepředmětným zobrazením, mezi konstruktem a žánrovým výjevem.

Dalšího významového napětí dosahuje souvztažností reálných a fantazijních prvků i nereálnými proporcemi zobrazených motivů, v nichž se zrcadlí autorčina hravost, smysl pro humor i žasnoucí dětský pohled na svět plný zázraků. Mnohá z Jitčiných děl jsou přímo inspirována konkrétními zážitky z výletů, cest, z výuky v plenéru, ze cvičení jógy či ze setkání s nejbližšími a přáteli.

Jelikož je výtvarnice veskrze optimistický typ, tak svou pozitivní energii a radost ze života vnáší nejen do své umělecké tvorby, ale i do svých výstav. Pro tu novojičínskou vybrala přes 20 obrazů z let 2014 až 2020.

PŘEDSTAVENÍ JOSEFA DIVÍNA
Josef Divín (narozen 1982), absolvent valašskomeziříčské sklářské školy a VŠUP v Praze, kde studoval v ateliéru prof. Vladimíra Kopeckého, patří k výrazným osobnostem současné generace sklářských výtvarníků.

Na novojičínské výstavě představil přes 10 skleněných objektů-nádob realizovaných převážně v letošním roce ve školní ateliérové huti v Železném Brodě. Na první pohled jeho tvorba zaujme nejen uhrančivou barevností, které dosahuje rubínovými barvami skloviny s úchvatnými názvy jako modrý či a fialový hyacint nebo šafránový rubín, ale také novým způsobem dekorování.

V současnosti totiž experimentuje s natavováním starých vánočních střapců z hliníku, obsahujících 8 až 12 procentní podíl stříbra. V průběhu hutního zpracování pak na povrchu objektů vznikají lineární a strukturální krajinné motivy: stébla, traviny, hory… Jistou nahodilost vlastní této technologii umělec usměrňuje použitím pomůcek, jako jsou tyčinky, lžíce, špachtle, metla aj., které mu slouží ke „kreslení“ přízračných krajin podněcujících naši představivost.

Olga Méhešová,
historička umění Muzea regionu Valašsko