Od roku 2010 pracuje v ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm pod záštitou Mensy Česko Klub nadaných dětí, sdružující žáky s IQ nad 120. V tomto školním roce má Klub 12 členů, žáků od prvního do pátého ročníku. Scházíme se pravidelně každé pondělí a zábavnou formou rozvíjíme u žáků myšlení v různých oblastech (logika, matematika, kritické myšlení, slovní zásoba, kreativita, systémové myšlení, technické myšlení atd.). Obzory si rozšiřujeme exkurzemi na zajímavá místa a povídáním o různých oborech.

V pondělí 15. ledna 2024 se členové Klubu nadaných dětí společně s žáky třetí a páté třídy vydali na nezapomenutelnou exkurzi do Hlavní báňské záchranné stanice (HBZS) v Ostravě-Radvanicích. HBZS není pouze pracovištěm, ale otevírá dveře do fascinujícího světa báňských záchranářů, kteří se dennodenně vydávají do nejhlubších útrob země, aby chránili životy a majetek. Hlavní báňská záchranná stanice v Ostravě-Radvanicích patří k předním institucím svého druhu v České republice. Cesta exkurze začala u garáží záchranářských aut, kde nás přivítal zkušený velitel pan Jan Šulej st., který nás po celou dobu v HBZS provázel. Žáky seznámil s vybavením používaným při záchranných operacích.

Procházeli jsme skladem s potápěčským i lezeckým vybavením, a tak jsme získali přehled o různých aspektech práce těchto odvážných profesionálů. Velitel pan Šulej nám detailně popsal, jak se báňští záchranáři připravují na možné havárie a jakým způsobem řeší různorodé situace pod zemí. V průběhu exkurze byly odhaleny fakta o současné těžbě na území České republiky, a to včetně dalších důležitých úkolů, kterým se báňští záchranáři věnují. Žáci měli příležitost položit otázky a dozvědět se více o zajímavých případech, které tito odvážní muži řeší v rámci své profesionální dráhy.

Závěrečnou hodinu žáci strávili v dýmnici. Dýmnice slouží k výcviku pohybu záchranářů ve štolách. Jedná se o čtyřpatrový objekt, ve kterém je několik tréninkových okruhů, které mají prověřit fyzickou zdatnost, ale i schopnosti záchranářů plížit se úzkými štolami s dýchacím a záchranářským vybavením. Žáci si tak mohli vyzkoušet prolézání těchto úzkých a různě nakloněných prostor. Na konci dne žáci uznale připustili, že práce báňského záchranáře nebo důlního pracovníka rozhodně není jednoduchá. Exkurze do Hlavní báňské záchranné stanice zanechala nejen vzdělávací, ale i dojmově silný otisk v srdcích mladých nadšených jedinců.

Mgr. Drahomíra Palionová, vedoucí Klubu nadaných dětí