Výstava připomíná původní objekt ve Vlčovicích i současný na ulici Francouzské, nabízí přehlídku sportovních úspěchů klientů a také množství rukodělných výrobků.

„Své pozdravy a přání nám na výstavu dodaly organizace, se kterými dlouhodobě spolupracujeme – Denní stacionář Eden z Nového Jičína, Karmel z Tiché, Mateřské centrum Klokan nebo sociální terapeutické dílny,“ uvedla Marie Kurečková, vedoucí Denního stacionáře Kopretina, který je součástí Střediska sociálních služeb města Kopřivnice.

Za dvacetiletou historií prošlo Kopretinou 73 klientů, 35 pracovníků, popsány byly tři kroniky. Na výstavě je popsaná historie v číslech, kde se mimo jiné uvádí stovky akcí, výletů, exkurzí, výstav, kulturních a společenských aktivit.

„To vše se podařilo uskutečnit díky každodenní dávce trpělivosti, tolerance, ochoty, péče, respektu, upřímného zájmu, naděje, lásky a pokory všech zúčastněných,“ shrnula nelehkou práci Marie Kurečková.

Výstava je instalována tak, aby příchozí děti mohly nakreslit pro Kopretinu obrázek a vyvěsit ho ve vyhrazeném prostoru. „Taky uvítáme zápisy návštěvníků do naší kroniky,“ dodala Marie Kurečková.

Ilona Mazalová,
referentka vnějších vztahů