Dvouletý vzdělávací projekt Europe Goes Local 2020 probíhá ve spolupráci 24 Národních agentur Erasmus+. Lokální práci s mládeží se snaží zlepšovat jednak podporováním spolupráce mezi různými aktéry na úrovni samospráv, jednak posilováním mezinárodního rozměru a sdílením zkušeností.

„Cílem projektu je, aby se samosprávy naučily lépe komunikovat s mladými a ti se více zapojovali do rozhodovacích procesů. Proto se kopřivnický tým skládal nejen ze zástupců radnice, ale také z pracovníků Domu dětí a mládeže Kopřivnice a členů dětského zastupitelstva. Věnovali jsme se problematice klubu mladých, který v tuto chvíli v Kopřivnici nefunguje. Dětské zastupitelstvo provedlo průzkum mezi svými vrstevníky a výsledky pak prezentovalo představitelům města. Jelikož se ukázalo, že mladí by si znovuotevření volnočasového klubu přáli, bylo jeho zřízení zařazeno do plánu činnosti Kulturního domu Kopřivnice,“ popsala zaměření kopřivnické části projektu Lenka Heráková z odboru školství, kultury a sportu.

Výlet do zasněžených Pusteven byl jako z pohádky.
Ohlédnutí za pohádkovou zimou v Beskydech. To byla panoramata

Tento postup posloužil jako příklad dobré praxe pro řadu ostatních účastníků projektu, a stejně tak Kopřivnice našla inspiraci v praxi jiných měst.

Přestože pro Kopřivnici již projekt skončil, další města se ještě zapojí. Sdílené principy práce s mladými budou zakomponovány do lokálních strategií práce s mládeží, které navážou na celoevropské koncepční dokumenty v této oblasti.

Lucie Macháčková,
vedoucí oddělení vnějších vztahů

Knihovna ve Frenštátě spustila Čtenářskou štafetu.
Až najdete ve schránce hnědou obálku, nelekejte se, pobavte se