V Novém Jičíně se konal již 19. reprezentační ples Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách. Ošerpovány byly čtyři končící ročníky – konkrétně z oboru Ošetřovatel, Praktická sestra, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum. Tento slavnostní okamžik mohli žáci strávit nejen se svými spolužáky, ale i se svými rodinami a přáteli.

Po celý večer hrála k tanci kapela PHS našeho kolegy Mgr. Davida Cindlera, která parket zaplnila do posledního místa. Tančilo se na moderní hity, songy z 80. a 90. let i na klasiku. V průběhu večera zahrála také kapela Tichá voda, kterou tvoří studenti naší školy. Každá maturitní třída si také připravila překvapení. Tančilo se, zpívalo, vzpomínalo na distanční výuku, promítaly se fotky… Nechyběla ani děkovná slova třídním učitelům, květiny a vřelý aplaus. Věříme, že si všichni maturanti, kterým byl ples určený, večer užili a že na něj budou vzpomínat s úsměvem na tváři.

Mgr. Iva Jurečková-Šťastná