Kdo byl Ignaz Johann Berger?
Muž, který patřil k renomovaným malířům církevních obrazů. Malířskému řemeslu se vyučil v rodném městě u svého strýce Antonína Bergera.

Ignácova vlastní tvorba navazuje na tvorbu Antonínovy dílny – kompozičně vychází z osvědčených barokních schémat, ale v pojetí figur se odráží autorova znalost nazarénské malby, ovlivňující české malířství v 1. polovině 19. století.

Bergerovy oltářní obrazy a křížové cesty zdobily interiéry moravských a slezských kostelů od poloviny 19. století a dodnes je nalezneme v církevních stavbách v okolí Nového Jičína, Vsetína či Valašského Meziříčí: například ve Veselé.

V souvislosti s připravovanou publikací o obci Veselá vyšlo najevo, že z Bergerovy dílny pochází nejen oltářní obraz, ale i Křížová cesta z veselského kostela.

Soubor pořízený na přelomu 50. a 60. let 19. století kompozičně i malířským podáním odpovídá křížovým cestám Ignáce Bergera (například pro kostel sv. Šimova a Judy v Lískovci ve Frýdku-Místku).

Ignaz Johann Berger: Sv. Martin (stav po restaurování v roce 2016), olej na plátně, 1882Ignaz Johann Berger: Sv. Martin (stav po restaurování v roce 2016), olej na plátně, 1882Zdroj: restaurátorská zpráva ak. mal. Romany Balcarové

K dalším dosud neprobádaným Bergerovým malbám patří oltářní obraz Korunování Panny Marie pořízený pro kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí v roce 1863.

Na rozdíl od oltářní malby z Veselé, která byla restaurována akademickou malířkou Romanou Balcarovou před pěti lety, zůstává poškozená malba zatím nevyužitá (kostel Nejsvětější Trojice slouží už půl století jako lapidárium) a bude v nejbližších týdnech přestěhována do nově vybavených depozitárních prostor v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

Jak byl obraz Korunování Panny Marie zakomponován do původního interiéru kostela? O tom se můžete pohledem i vlastním přičiněním přesvědčit o Meziříčské muzejní noci v pátek 30. července.

Mezi 19 hodinou a půlnocí bude možné si prohlédnout nedávno rekonstruovaný interiér, usednout do původních kostelních lavic anebo zkusit poskládat maketu hlavního oltáře, v němž byla od roku 1863 Bergerova malba zasazena.

Kamila Valoušková, historička umění Muzea regionu Valašsko