To bylo založeno v roce 1912 a v příštím roce oslaví úctyhodných 110 let. Třetí výročí bude následovat v roce 2023 – to uplyne 60 let od doby, kdy se muzeum stalo nedílnou součástí dnešního Muzea Novojičínska.

V roce 1963 došlo ke sloučení příborského muzea s Vlastivědným ústavem v Novém Jičíně (od roku 1979 Okresní vlastivědné muzeum, od roku 2003 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace).

Příborské muzeum od svého založení v sobě nese tradici výrazného řemeslného, kulturního a duchovního centra, kterým město Příbor v rámci severovýchodní Moravy po staletí bylo.

Vždy reflektovalo aktuální společenské potřeby. Ať už to byly silné národní ideály stojící na počátku muzea a směřující ke vzniku samostatného Československa po první světové válce, nebo průkopnické zřízení pamětní síně příborského rodáka a zakladatele moderní psychoanalýzy Sigmunda Freuda v roce 1969.

A stejně je tomu i v současné době, kdy se muzeum transformovalo v Centrum tradičních technologií (2020), které má ve svém poslání v nadregionálním přesahu upozornit na historické přístupy člověka k přírodním materiálům a jejich zdánlivě primitivní zpracování.

Vzhledem k tomu, že město Příbor bylo v minulosti významným řemeslným střediskem, nová expozice vychází mimo jiné i z příborských dosud prezentačně nevyužitých sbírek.

Centrum tradičních technologií v Příboře bude místem, kde lidé budou moci prostřednictvím přímého a intimního kontaktu s historickými a dotýkanými předměty dosáhnout celou řadu autentických prožitků.

Václav Michalička,
vedoucí Centra tradičních technologií