Každoroční celosvětovou událost, organizovanou 22. dubna a zaměřenou na propagaci a podporu ochrany životního prostředí, jsme si připomněli také v ZŠ Tyršova 913. A pojali jsme ji opravdu ve velkém formátu.

Přípravě celoškolního projektu Den Země jsme věnovali již několik dnů před jeho vlastní organizací. Každá třída si promyslela tvorbu výrobku s ekologickou tematikou, vyučující se pustili do příprav aktivit pro žáky na 10 stanovištích. Z každé třídy 3. až 9. ročníku byly sestaveny 5členné soutěžní týmy a pomalu se mohlo začít. Vše odstartovalo ve středu 26. dubna. Soutěžní týmy 21 tříd postupně v časových 30minutových intervalech navštívily jednotlivá stanoviště v odborných učebnách, kde na ně čekala překvapení a úkoly, po jejichž splnění žáci získali zasloužené body do bodové kartičky třídy.

Akce ke Dni Země v Příboře 21. dubna 2023.
VIDEO: Pokus. V Příboře prohledali odpad z popelnic, moc radosti to nepřineslo

V učebně chemie se seznámili s časem rozkladu různých materiálů v přírodě, např. papíru, plastového kelímku, polystyrenu… Dále si vyzkoušeli účinky pH roztoků na papír obarvený přírodním indikátorem a soutěžícím vznikali barevní motýli, kytičky či srdíčka. V učebně fyziky měli soutěžící připraveny tři stanoviště s fyzikálním zaměřením. Sestavovali magnetickou „žabku“, přemísťovali plechovky pomocí elektrostatiky, skládali barevnou škálu duhy nebo soutěžili v nepřetržité délce zvuku družstva na čas. Učebna přírodopisu měla pro soutěžící připravenu poznávačku živých rostlin a dermoplastických preparátů živočichů. Každý tým si také vyzkoušel základní postupy mikroskopie. Ti mladší pracovali s trvalými preparáty, ti starší měli za úkol vytvořit dočasný preparát mechu rašeliníku, pokusit se pozorovaný objekt zakreslit a odpovědět na otázky týkající se rašeliníku. V jazykové učebně žáci luštili křížovky, přesmyčky, osmisměrky a doplňovačky, hledali informace v článcích, skládali komiksový příběh nebo třídili živočichy do skupin. Museli zvládat texty v angličtině, které se týkaly Dne Země, ochrany přírody a živočichů na farmě či v ZOO.

Práce na některých silnicích na Novojičínsku - duben 2023.
Omezení provozu, uzavírky. Řidiči na Novojičínsku budou potřebovat trpělivost

Ani výchovné předměty nezůstaly stranou. V hudebně žáci vymýšleli křížovku s hudebními pojmy a předvedli i společnou písničku. V učebně výtvarné výchovy vyráběli výrobek z již použitého materiálu (kov, plast, papír) v duchu upcyklace, což je proces přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či produkty. Ve velké tělocvičně se dostali do „třídičky odpadů“. Část tělocvičny se změnila ve velký kontejner, kde se smíchaly různé druhy odpadu. Úkolem soutěžních týmů bylo na čas přiřadit barvy kontejnerů a roztřídit odpad správně podle toho, kam patří. V kuchyňce byla hlavním tématem voda. Pro mladší kategorie byly úkoly zaměřeny na pitnou a odpadní vodu, pro starší kategorie byly kvízy a úlohy zaměřené na vodní stopu v potravinách, pitný režim a obsah vody v těle člověka.

Tři osoby jsou obviněny z výroby a distribuce drog na Novojičínsku.
Muži z Novojičínska vyráběli a prodávali drogy, následně zakročili kriminalisté

V dílnách museli naprogramovat trasu robota-včelky sbírajícího nektar z lučního kvítí. Přitom se museli vyhnout nástrahám ve formě soch, dravců či včelojeda. Dalším stanovištěm bylo atrium, kde se soutěž zaměřila na ohrožená zvířata. Soutěžní tým si vylosoval název zvířete a všichni se pak rozutekli po škole a hledali indicie, které byly rozmístěny v prostorách školy. Na základě indicií pak poskládali charakteristiku vylosovaného zvířete a vytvořili plakát. Zbývající žáci ve svých třídách také nezaháleli. Vyráběli již zmíněné ekovýrobky, řešili pracovní listy, jiní se zase zasloužili o fotodokumentaci projektového dne a natáčení rozhovorů se soutěžícími či organizátory.

Každá třída získala za své znalosti, úsilí, nápady a kreativitu body, které byly následně sečteny a vyhodnoceny v rámci školy v jednotlivých kategoriích. Věříme, že si žáci netradiční výukový den užili a odnesli si z něj kromě získaných zajímavostí a dovedností také poučení, jak o přírodu pečovat a co pro ni může udělat každý z nás.

Alena Maňasová, koordinátor EVVO a organizátor projektového dne