Kozmické ptačí louky jsou jedinečným projektem na ochranu české přírody, který Zoo Ostrava od roku 2019 podporuje díky programu Dvě koruny ze vstupu. Veřejně přístupná dřevěná vyhlídka, odkud lze na Kozmických loukách sledovat vzácné druhy živočichů či divoké koně, byla nově nazvána „Pozorovatelnou Petra Čolase“.

Jedná se o symbolické gesto na počest nedávno zesnulého ředitele ostravské zoologické zahrady, celoživotního ochránce přírody. Na rozvoj projektu Kozmických ptačích luk věnovala rodina Petra Čolase dar ve výši 300 tisíc korun zahrnující odměnu v rámci Ceny města Ostravy, která mu byla udělena in memoriam za jeho celoživotní přínos životnímu prostředí.

 Zoologická zahrada a botanický park Ostrava již druhým rokem podporuje snahy o obnovu a management Kozmických ptačích luk, biologicky cenné mokřadní lokality u obce Kozmice na Hlučínsku. Tento projekt pomáhá zoo financovat spolu se všemi svými návštěvníky prostřednictvím programu Dvě koruny ze vstupu.

Dlouholetý ředitel Zoo Ostrava Petr Čolas byl velkým příznivcem aktivit na ochranu druhové rozmanitosti české fauny a flóry, které také mimo jiné začal ve velkém měřítku realizovat přímo v areálu ostravské zoologické zahrady a botanického parku. Právě díky němu se Kozmické ptačí louky staly v roce 2019 prvním z projektů podporovaných v rámci programu Dvě koruny ze vstupu, který usiluje o ochranu české přírody.

 Po jeho náhlém úmrtí na konci srpna tohoto roku byla Petru Čolasovi in memoriam udělena Cena města Ostravy za celoživotní přínos městu v oblasti životního prostředí. Ocenění převzali začátkem září jeho synové David a Filip od primátora města Ostravy Tomáše Macury. „Součástí této ceny byla finanční částka 100.000 Kč, kterou se naše rodina rozhodla věnovat organizaci ČSOP Ochránce právě na péči a další rozvoj Kozmických ptačích luk, tedy jednomu z projektů, které pro něho měly zvláštní osobní i profesní význam,“ vysvětluje David Čolas.

Spolu s darem od dlouholeté partnerky Petra Čolase Jany Kanichové ve výši 200.000 Kč činí celková částka věnovaná ČSOP Ochránce na ochranu lokality v Kozmicích 300.000 Kč.

 Jako vyjádření vděčnosti za finanční podporu a zároveň uctění památky uznávaného ředitele ostravské zoo byla dřevěná pozorovatelna, která je dominantou Kozmických luk, symbolicky nazvána „Pozorovatelnou Petra Čolase”. V její blízkosti nově stojí také velká informační tabule se vzpomínkou na jeho životní postoj k divoké přírodě a potřebě ji chránit.

„Pozorovatelnu na Kozmických ptačích loukách jsme pojmenovali po nadšenci pro přírodu, řediteli ostravské zoo panu Petru Čolasovi, který byl obeznámen s našimi projekty a byl jejich příznivcem, snažil se je podporovat i finančně. Patří mu za to velký dík a slibuji za kolektiv přírodě nakloněných příznivců v Semixu, že budeme dále usilovně pokračovat v další práci pro přírodu,” řekl Kamil Lisal, zakladatel firmy SEMIX a „duchovní otec” Kozmických ptačích luk.