„Chtěla bych poděkovat NADACI AGEL za to, že mi svým finančním darem pomohla k pořízení nových sluchadel, bez kterých nejsem schopná vykonávat práci sanitáře na urologickém oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín,“ říká Eva Fabiánová, sanitářka z urologického oddělení.

Nová sluchadla jí pomohou žít plnohodnotný život a věnovat se naplno své rodině, která je pro ni vším. „Již dnes vím, že nastane čas, kdy přestanu slyšet úplně, ale díky Vašemu finančnímu daru, jste mi umožnili zase prodloužit čas plnohodnotného života mezi zdravými lidmi a věnovat se tak práci, která mě naplňuje,“ děkuje Eva Fabiánová.

Vrchní sestra urologického oddělení popisuje Evu Fabiánovou jako úžasného člověka, který i přes svůj životní handicap, žije život maximálně plnohodnotně a aktivně. Zapojuje se v komunitě neslyšících do edukací a prezentuje používání naslouchátek. U pacientů a kolegů je nesmírně oblíbená. „Její přístup k životu je obrovským vzorem a motivací pro ostatní a my jsme moc rádi, že jí NADACE AGEL pomohla,“ doplňuje Mgr. Hana Přadková, vrchní sestra urologického oddělení z Nemocnice AGEL Nový Jičín.

„Najít skvělé zdravotníky s takovým přístupem k životu je nesmírně těžké, proto ve chvíli, kdy přišla žádost o podporu Evy Fabiánové, rozhodování nebylo dlouhé. Jsme rádi, že jsme paní Evě mohli alespoň touto cestou pomoci a přejeme jí ještě mnoho aktivních let,“ popřála Lucie Dvořáková, členka správní rady NADACE AGEL.