Projekty se mohou předkládat do 15. února 2021. Vyplněný formulář, který je k dispozici na webu města, lze odevzdat na podatelně úřadu na Divadelní ulici 1 nebo ho lze zaslat na e-mail: lucie.hrdlickova@novyjicin.cz.

Do výzvy se mohou přihlásit ti, co v Novém Jičíně bydlí, ale také ti, co zde pracují či studují. Musí však být starší 15 let.

„Našim hlavním cílem je dát zejména občanům Nového Jičína možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně důležité a mohli se spolupodílet na zlepšení života ve městě a tvorbě jeho celkového vzhledu. My se díky výzvě dozvíme, co občané požadují, jak jim lépe naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat,“ řekl místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

„Každý předkladatel z řad fyzických i právnických osob smí předložit pouze jeden návrh. Náklady jednoho projektu mohou být maximálně ve výši 100 tisíc korun. Pozemek nebo budova, kterých by se měl navržený zásah týkat, musejí být ve vlastnictví města,“ připomněla podmínky pro zapojení do participativního rozpočtu Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města a referentka odboru rozvoje a investic na novojičínské radnici.

Předložené návrhy nejprve projdou hodnocením odborů městského úřadu. V případě, že projekt bude posouzen jako realizovatelný, bude jej předkladatel prezentovat na veřejném projednání Komise Zdravého města a MA21. O vítězných návrzích nakonec rozhodne hlasování veřejnosti, které proběhne v době od 1. do 15. června 2021.

V minulých letech bylo prostřednictvím participativního rozpočtu podpořeno vybudování hřiště s fitness prvky před Střediskem volného času Fokus, zřízení čtecího koutku ve Smetanových sadech či pořízení mobilního zastřešení do místní části Straník.

Marie Machková,
tisková mluvčí Městský úřad Nový Jičín