Poslední zářijový týden se novojičínský Ondrášek vydal na koncertní cestu do Itálie, aby svým zpěvem potěšil posluchače ve Florencii, Římě a Assisi.

Hlavním těžištěm zájezdu byla osobní účast sboru na generální audienci a setkání se svatým otcem Františkem, které zanechalo v mladých lidech nesmazatelnou stopu. Vyvrcholením týdenní cesty se pak stala slavnostní mše svatá k poctě našeho národního patrona sv. Václava, kterou v bazilice sv. Petra ve Vatikánu sloužil biskup Martin David za účasti několika set poutníků, jednak z řad naší Ostravsko-opavské diecéze, tak i mnoha věřících z celého světa.

Ondráškům se dostalo ocenění a obdiv ze stran zástupců velvyslanectví a reakce posluchačů byly natolik spontánní, že se ve tvářích našich dětí často leskly slzy radosti a dojetí. Troufám si tvrdit, že cesta Ondrášků do Říma byla jedním velikým zázrakem, jehož jsme mohli býti svědky a setkání s tolika laskavými a dobrými lidmi, kteří nám cestou jakkoliv pomáhali v nás probouzí touhu a potřebu všem poděkovat, takže Bohu díky!!!

Josef Zajíček