Předseda fotbalového klubu FC Libhošť Vlastimil Krumpoch na úvod přivítal všechny soutěžící a vysvětlil jim způsob soutěže a jeho hodnocení.

Vařilo se od devíti hodin ráno. Poklidné odpoledne se krátce před druhou hodinou změnilo ve velmi rušný den. Začaly se vydávat guláše a zájem byl obrovský. Velké štěstí, že většina týmů měla porce guláše rozdělené a připravené jak v klasickém množství, tak i v menších porcích k ochutnávce.

Guláše i letos nehodnotila odborná porota, ale samotní diváci, kteří při vstupu do areálu obdrželi žeton, který byl hlasem pro soutěžící. Od druhé hodiny hrála k tanci, zpěvu a poslechu hudební skupina TRIO Jarda. Celým dnem provázeli (ne)herec a bavič Aleš Demel, společně s osobitým moderátorským přístupem předsedy fotbalového klubu Vlastimilem Krumpochem.

Letošní akce byla podle ohlasu návštěvníků opět velmi vydařená. Lidé se bavili, na čepu byly tři druhy piva a kolem druhé po poledni už se u všech stánků guláš vydával. Okolo čtvrté hodiny už nebyla ani jedna porce guláše, ale přesto si návštěvnicí přišli na své a ochutnali připravené porce gulášů o čem svědčí i počet odevzdaných hlasů všem soutěžícím. Pro všechny soutěžící byly připraveny hodnotné ceny. Vítěz předchozích dvou ročníků tým „Noris a spol." obsadil letos až 4. místo.

VÝSLEDKY

1. místo – tým „Blažkovi“ a jejich tradiční podjadrnoškový guláš (o vítězství rozhodl jeden obdržený hlas navíc, než měli čerti)

2. místo – tým „Čerti“ a jejich netradiční Čertovský guláš v podání Libora Horáka.

3. místo – tým „Sestry“ Břehovský sesterský guláš, který vařily sestry za svobodna Orságové.

„Děkujeme všem návštěvníkům, všem partnerům akce, která byla spolupořádána za finanční podpory obce Libhošť, soutěžícím, účinkujícím i kolegům a budeme se na Vás těšit na dalším tentokrát už 10. ročníku Libhošťského Guláš Festu 2020, který proběhne tradičně v druhou zářijovou sobotu v příštím roce, tedy 12. 9. 2020," sdělil po úspěšné akci hlavní organizátor pan Krumpoch.

Autor: Zbyněk Tomšík