Snížený počet sečí čeká například trávník mezi Palackého ulicí a říčkou Grasmankou nebo podél Dlouhé a Zborovské ulice. Doposud se zde sekala tráva minimálně čtyřikrát ročně. Nový režim údržby je již zanesen v obecně závazné vyhlášce města o ochraně a údržbě zeleně, kterou na svém posledním jednání schválili zastupitelé.

„Schválení vyhlášky je prvním praktickým důsledkem zpracované Adaptační strategie na změnu klimatu. Tento krok pomůže v daných lokalitách uchovat více vláhy. Krátce sečený trávník totiž nezachytí sluneční paprsky, půda rychleji vysychá a dochází k další akumulaci nežádoucího tepla. Vyšší trávník je zároveň útočištěm pro užitečné druhy hmyzu, které jsou důležité pro fungování celého ekosystému,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka.

Od letošní sezóny se bude méně často sekat celkem 11 travnatých ploch v různých částech města. „Naši vyhlášku posoudilo a schválilo Ministerstvo vnitra. Samotné plochy jsme vybírali velmi pečlivě tak, aby snížení sečí nebylo obyvatelům na obtíž. Jsou to proto převážně lokality mimo obydlí a méně frekventované,“ doplnila vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Novém Jičíně Eva Bártková.

Marie Machková,
tisková mluvčí
Městský úřad Nový Jičín