Letos přijaly pozvání PSK k účasti tyto sbory:

Pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína, mužský vokální kvartet No Timers a soubor žesťových nástrojů Porubští trubači, kteří se bohužel na poslední chvíli omluvili pro onemocnění některých členů. Přehlídku zahájila předsedkyně PSK paní Marcela Šumberová krátkým proslovem, ve kterém účinkující sbory představila, přivítala posluchače a popřála jim příjemný poslech a zpěvákům hodně zdaru při vystoupení.

Program přehlídky zahájil sbor Ondráš pod taktovkou své sbormistryně Jitky Jokubíkové. V úvodu si posluchači vyslechli Moravské dvojzpěvy od Antonína Dvořáka, dále úpravu písně Jaroslava Ježka „V domě straší duch“ a bulharskou lidovou píseň „Kakoa moma“.

Z úplně jiného soudku byl repertoár mužského kvarteta No Timers. Jejich specifický styl plný složité harmonie posluchače nadchl i přes skutečnost, že zpívané texty byly cizojazyčné.

Závěr přehlídky patřil PSK s dirigentem Jiřím Najvarem. Byly uvedeny úpravy lidových písní Leoše Janáčka, v premiéře zazněly nové úpravy skladeb Ježek – Voskovec – Werich pro klavír a sbor, následovaly duchovní skladby Johna Leavita. Jako postu Haně Hegerové sbor zazpíval její píseň „Čerešně“.

Na závěr celého odpoledne si všichni účinkující s chutí a radostí společně zazpívali známou píseň „Proč bychom se netěšili“ z opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.

Ano, proč bychom se netěšili, když máme tolik nadšených lidí, kteří zpívají nejen pro svou radost, ale i pro potěšení ostatních a udržují tak tradici sborového zpěvu.

24. přehlídka pěveckých svorů v Kopřivnici se podařila. Ať se podaří i ty další!

Sylva Dobečková