V sadech, které vznikly, dle historiků, v roce 1915 na místě bývalého hřbitova, nebyl v době korovirové téměř nikdo. Jen jednoho pánička vyvedl pejsek na polední procházku sadem. Smetanovy sady přímo sousedí s nemocnicí. Dominantou je zde kostel Panny Marie Bolestné. Byl vystaven v místě bývalé Španělské kaple. Historickou stavbou v centru sadů je dochovaný hudební pavilon z roku 1927.

Z mnoha velmi starých a vzácných stromů je památný Mendelův buk lesní. Jeho odhadované stáří je 300 let. Obvod kmene je 425 cm, vysoký je třicet metrů a šířka koruny dosahuje dvaceti metrů. Strom byl pojmenován po významném genetikovi J.G. Mendelovi, rodákovi z nedalekých Hynčic. Podle informační tabule je strom pamětníkem městského hřbitova, ještě než byl založen Mendelův park, předchůdce Smetanových sadů.

V parku je také umístěn historický meteorologický sloup ukazující datum, hodiny na ručičkových hodinách i v digitální formě. Ukazuje, teplotu, tlak a snad i rosný bod. V jižní části sadů je vybudováno moderní relaxační místo s lavičkami, jezírkem, vodopádem a několika malými jezírky. Samozřejmostí sadů jsou dětská hřiště.

Město Nový Jičín patří do Moravskoslezského kraje a leží na řekách Grasmanka a Jičínka. V současné době má 23 000 obyvatel. Předchůdcem Nového Jičína byla osada pod hradem Starý Jičín. Střed města tvoří rozsáhlé čtvercové náměstí s podloubími. Písemná zmínka o městě je z roku 1313.