Je pátek 24. května dopoledne, když kolem 10. hodiny se Libhoští rozeznívají hasičské sirény směřující k místní škole. Libhošťské zásahové jednotce byl právě vyhlášen poplach.

Hlukem sirén jsou zalarmování také někteří občané a v panice se bohužel ocitá i jedna matka dítěte, jenž si včera nepřečetla důležitou zprávu od ředitele školy. Nejedná se totiž o skutečný poplach, nýbrž o společné taktické cvičení profesionálních hasičů z Nového Jičína a dobrovolných libhošťských hasičů, jehož námětem je požár v základní škole.

Lašské muzeum v Kopřivnici pořádá v pátek 7. června v 18 hodin koncert nazvaný Odvážně na cimbál.
Odvážně na cimbál. Koncert v Lašském muzeu v Kopřivnici

V jedné místnosti školy, sloužící pro přípravu jídel, došlo před malou chvílí ke vzniku požáru. Masivní vývin kouřových zplodin se okamžitě rychle šíří do dalších částí školy. Personál školy a učitelé jsou na špičkách. Musíme okamžitě opustit školu! Děti z počátku nechápou, co se děje. Avšak vzápětí poučeni o krizové situaci a pod dozorem dospělých spořádaně opouštějí budovu školy směrem na bezpečné místo.

Hasiči právě přijíždějí. Ihned po příjezdu rozbalují hadice a první skupina zahajuje průzkum budovy s cílem uhasit ohnisko požáru a prohledat veškeré prostory školy. Druhá skupina kontroluje a počítá všechny evakuované osoby. Evidencí zjišťuje nepřesnosti. Schází čtyři žáci i s paní učitelkou, kteří pravděpodobně zůstali v jedné ze tříd odříznuti vlivem hustého zakouření.

Policisté kontrolovali řidiče na dálnici, květen 2024.
„Kamioňačka“ předjížděním v zákazu zpomalila provoz na dálnici

Velitel zásahu, stojící před budovou tak, aby měl jasný přehled o celé situaci, náhle dostává zprávu ze své radiostanice. Požár je úspěšně likvidován. Skvělá práce chlapi. Nicméně prioritou je nyní nalezení a záchrana chybějících osob. Po pár minutách jsou čtyři děti včetně učitelky nalezeny. Dvě děti jsou okamžitě vyváděny s využitím evakuačních kukel pro bezpečné dýchání ven z budovy a zbylé dvě děti s paní učitelkou jsou zachraňovány pomocí výškové techniky přes okno třídy v prvním patře.

Nyní nezbývá nic jiného než celou budovu školy řádně odvětrat. K tomu hasiči nasazují přetlakové ventilátory, jimiž vytlačují veškeré zplodiny skrze okna ven z objektu. Po pár minutách je škola zbavena kouře a je opět bezpečná. Všem září ve tvářích radost a uspokojení. Profesionálně zvládnutý zásah proběhl rychle a úspěšně.

Cvičení je u konce a děti společně se svými pedagogy ještě mohou využít předpolední chvilky k hasičským radovánkám za dohledu libhošťských hasičů.

Tomáš Kulčák, velitel jednotky SDH Libhošť