Přednáška začala dějinami. Každý si zopakoval s panem Mejstříkem počátky komunistické revolty a poté také její dopady. Nejzajímavější částí byla však ta, kdy jsme se všichni mohli dozvědět, kdy, jak a proč on sám jako student oponoval komunistickému režimu.

“Měl jsem jednu výhodu, Bůh mi dal kritické myšlení,” řekl nám.

Pan Mejstřík byl vždy rebel, jak sám o sobě prozradil. Avšak tehdy to nebylo vůbec jednoduché. Když studoval na Divadelní akademii múzických umění v Praze, scházel se spolu s ostatními studenty a společně plánovali demonstrace proti komunismu.

Jedna demonstrace, která byla dokonce svolena samotnou vládou, se stala osudnou. Byla to ta demonstrace v roce 1989, jež dnes známe pod názvem Sametová revoluce. Jak jsme ale se všichni dozvěděli, sametová revoluce rozhodně neměla nic společného se sametem. Studenti byli tvrdě napadeni komunistickými jednotkami ‘ochrany’.

Děkujeme všem studentům a panu Mejstříkovi za to, že v roce 1989 byli na svém místě a vydrželi veškeré nátlaky ze stran totalitního režimu. Každý si uvědomil, že se dnes máme opravdu dobře. Neměli bychom na to zapomínat a o to dobro se starat.

Ještě jednou děkujeme za zajímavou přednášku!

David Popelka, PL4