Na tuto situaci zareagovali moravskoslezští policejní preventisté již na podzim loňského roku 2020 a nabídli školám provádění preventivních aktivit také distanční formou.

Této nabídky opětovně využilo novojičínské gymnázium a dne 22. ledna byla realizována distanční formou přednáška na téma Trestní odpovědnost, o kterou pro studenty gymnázia požádal vstřícný školní metodik prevence. Online besedy se zúčastnilo 32 posluchačů.

Studenti byli během přednášky seznámeni například s pojmem trestní odpovědnost - kdy a za jakých podmínek vzniká, jak je vedeno trestní řízení orgány činnými v trestním řízení, dověděli se, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, byl zmíněn význam Orgánů sociálně právní ochrany dětí či evidence rejstříků trestů, apod.

Výklad dané problematiky byl tradičně doplněn prezentací, byly objasněny konkrétní kazuistiky a zodpovězeny dotazy pozorných studentů.

Studenti novojičínského gymnázia s přednášející policistkou komunikovali na výbornou, ochotně se zapojovali do diskuze, odpovídali na kladené otázky, sami zajímavé otázky pokládali, čímž významně přispěli ke skvělé atmosféře samotné přednášky a k rozšíření množství získaných informací.

O preventivní aktivity prováděné distanční formou mohou pedagogové škol žádat oddělení moravskoslezské policie na e-mailové adrese krpt.prevence@pcr.cz.

Marika Jeličová, 
vrchní inspektor