Ve čtvrtek 4. dubna od 8:30 do cca 13 hodin se příborští školáci ze ZŠ Npor. Loma vydají na Borovecké rybníky, aby se podíleli na odstraňování nekrofytomasy, což jsou zbytky odumřelých vodních rostlin, z momentálně vypuštěného plůdkového rybníka. Tato činnost je nezbytná pro eliminaci negativních dopadů kulturní eutrofizace, zejména vysokých koncentrací fosforu a částečně dusíku, a také pro ochranu vzácného druhu, evropsky významné vážky rumělkové, která je symbolem celé akce.

Akce byla iniciována Žákovským parlamentem ZŠ Npor. Loma, který se obrátil na místní rybářský svaz a biologické experty z PřF OU, aby zajistil odborný dohled nad aktivitou.

Práce na D48 za Šenovem.
Za Šenovem u Nového Jičína se pilně pracuje

Starosta města Příbora Jan Malík osobně vyjádřil svou podporu iniciativě a zdůraznil její význam pro město. „Město Příbor je hrdé na své aktivní občany, o to více, když se jedná o děti, které si uvědomují důležitost ochrany životního prostředí. Proto jsme rádi, že můžeme poskytnout nezbytnou logistickou podporu a technickou pomoc prostřednictvím našich Technických služeb města Příbora. Je důležité podporovat takovéto iniciativy, které přispívají k udržitelnému rozvoji a zároveň vzdělávají a motivují.“

Iveta Busková