Letošní Veselení a mše o pouti sv. Valentina přilákalo mnoho lidí. Kromě mše v kostele sv. Valentina a prohlídek kostela se návštěvníci mohli těšit na bohatý program - Vynášení prasátka a vyprávění řezníka Krkovičky, písničky s harmonikou, komedianti na káře, Bohemia Bards - středověké balady, Kramáři - pouliční divadélko, Dudy a šalmaje - historická kapela, kejklíři a komedianti, losování Valentinského štěstí a na závěr Balounova zabíjačkové polévka za kačku…
Dopoledne rovněž byla komentovaná prohlídka města a v piaristickém klášteře odpoledne vystoupil Pěvecký sbor Valentin s pásmem VZKÁZÁNÍ. Po celou dobu byla také možnost navštívit dílnu tradiční rukodělné výroby v Muzeu S. Freuda. Dílna byla tentokrát zaměřena na výrobu papučí.

Stanislava Slováková, Příbor