Z oficiálních zdrojů zatím lázně žádné ústenky nedostaly, výrobci ale mají vládou zakázáno je sami prodávat. Zaměstnanci lázní tak spojili síly se samotnými klienty a rodiči malých pacientů a v úterý 17. března začali ve volných chvílích šít roušky sami. Dnes pokračovali, aby postupně vybavili rouškami pracovníky lázní i klienty. 

"Když stát selhává, musíme se společně postarat sami. Ale je to jen provizorní a velmi improvizované řešení. Věříme, že alespoň akčnější kraj našim lázním brzy pomůže," poznamenala obchodnice Sanatorií Klimkovice Ivana Janíková, která akci iniciovala. 

V návaznosti na dnešní nařízení vlády, podle kterého lázně nesmějí přijímat žádné nové pacienty, se dá očekávat, že na konci příštího týdne budou Sanatoria Klimkovice, kde je teď obsazenost asi 95 procent,  zaplněna z 50 procent své kapacity, na začátku dubna to bude 20 procent.

V případě, že bude opatření trvat i poté, budou se lázně ve druhém dubnovém týdnu pravděpodobně uzavírat, protože budou prázdné. Do té doby ale nutně potřebují profesionální ochranné pomůcky pro ochranu zdravotního personálu i klientů. V příloze posílám fotografii ze včerejšího šití roušek v dětské léčebně Sanatorií Klimkovice k volnému použití. 

Ivana Gračková