Pátek 27. ledna 2023 patřil maturitním ročníkům Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách. V Novém Jičíně se konal reprezentační ples školy, na kterém se slavnostně šerpovaly třídy PMP4, PS4, O3, PL4 a PMPA4. Maturanti si připravili proslovy a ocenili (nejen) své třídní učitele – Mgr. Pavla Dubce, Mgr. Petru Fišerovou, Libuši Molnárovou, DiS. a Ing. Kateřinu Kameníkovou.

Každá třída své rodiče, blízké, partnery a partnerky pobavila překvapením v podobě tanečního vystoupení, módní přehlídky a vzpomínkové prezentace. Nálada byla veselá, ale došlo i na slzy dojetí. Taneční parket zaplnila kapela PHS Davida Cindlera. Večerem provázely žákyně 3. ročníku – Adéla Pavlasová a Tereza Pustějovská.

Děkujeme všem přítomným za krásný večer plný radosti, hrdosti, úsměvů, výborného jídla a pití. Velký dík patří všem organizátorům, díky jejichž práci se tak krásnou akci podařilo zrealizovat.

Iva Jurečková Šťastná


Maškarní ples

Dne 7. února se v naší škole (Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách) konal Dětský maškarní ples nazvaný Mořský svět, který zorganizovaly třídy pedagogických oborů PL3 a PMPA3. Tělocvična se zaplnila nejen hojným počtem dětí v úžasných maskách a jejich rodiči, ale také neustálým smíchem, radostí a pohodovou atmosférou.
Děti navštěvovaly připravená stanoviště, na kterých si mohly vyzkoušet pestré aktivity a činnosti s různým zaměřením. Ve výtvarném koutku vytvářely chobotnice z bavlnek, vybarvovaly omalovánky a také se na jejich nadšené obličeje malovaly mořské, ale i jiné motivy.

Nesedělo se ale pouze u klidných činností, pro pohybovou aktivitu byla nachystána překážková dráha s cílem dobytí pirátské lodi a získání sladkého a třpytivého pokladu. Téměř po celou dobu plesu se tančilo s námořníky, piráty a medúzami. Ti měli připravené originální taneční kroky a všichni účastníci, malí i velcí, se tak s jejich vedením snadno zapojili i do těchto pohybových aktivit. K dispozici byl také naaranžovaný fotokoutek a pestré občerstvení.
Děkujeme všem účastníkům maškarního plesu a doufáme, že jste si toto společně strávené, hravé odpoledne v naší škole užili stejně jako my. Chtěli bychom moc poděkovat naší třídní paní učitelce Mgr. Veronice Konrádové za veškerou pomoc a podporu při organizaci. Za poskytnutí krásných věcných odměn pro účastníky děkujeme také sponzorům této akce.
Za třídy PL3 a PMPA3 žákyně Monika Bálintová