Každý z nich byl ozdoben trikolorou a napjatě očekával, co se bude dít.

Ředitelka školy Zdeňka Murasová ve svém proslovu přiblížila události 17. listopadu roku 1939 i roku 1989. Zmínila se o symbolech revoluce, tedy shromážděních lidí, o trikolorách, vzpomněla také ohromné nadšení lidí za listopadových dnů před třiceti lety, jejich potřebu držet při sobě, společně zpívat a svým zpěvem doprovázet hlavního zpěváka.

Společně pak žáci zpívali píseň Jaroslava Hutky Náměšť. Zvonění klíčů poté shromáždění ukončilo.

Petr Ondryáš, pedagog ZŠ Tyršova 913