Školení vedli pedagogové s pomocí našich studentů. První hodiny byly věnovány teorii, kdy si žáci své poznámky zapisovali do pracovních listů. Ve druhé části si mohli vyzkoušet, jak provést první pomoc při zlomeninách, možnosti použití šátkových obvazů či provedení obvazu kotníku a kolena.

Školení první pomoci pro žáky devátých tříd se konalo po několik týdnů ve Střední zdravotnické škole v Odrách.

Součástí školení byl i nácvik nepřímé masáže srdce, ke které jsme využili nové figuríny, které naše škola zakoupila z grantu IROP. Pro mnohé žáky to byla první zkušenost s takovýmito situacemi a mnoho z nich nám na konci školení potvrdilo, že se nyní cítí jistější v případě, že by museli někomu poskytnout první pomoc.

Na památku od nás obdrželi krásné diplomy se záložkami a kdo ví… Třeba se s některými uvidíme příští školní rok v našich lavicích…

Mgr. Petra Fišerová, SZŠ Odry