Stromy jsou naši společníci, kterých si moc nevšímáme, ani je často od sebe nerozeznáme. Žáci a učitelé ZŠ Tyršova 913 z Frenštátu pod Radhoštěm proto ve středu 16. října umístili v parku Osvobození před frenštátskou průmyslovkou 13 tabulek se jmény stromů.

Kolemjdoucí si mohou zblízka prohlédnout, jak vypadají jasan ztepilý, javor stříbrný, javor mléč, javor klen, zmarličník japonský, smrk ztepilý, dub červený, dub letní, borovice lesní, platan javorolistý, douglaska tisolistá, jabloň obecná, zerav obrovský či liliovník tulipánokvětý. Žáci věří, že tabulky v parku vydrží alespoň do zimy.

Petr Ondryáš, ZŠ Tyršova 913, Frenštát p. R.