Klášterní Hradisko

Pracovní putování po barokních památkách Olomouce jsme začali u Klášterního Hradiska, jedné z nejvýznamnějších Národních kulturních památek Olomoucka. Bývalý premonstrátský klášter se pyšní nejen malířskou výzdobou, která jej povýšila na umělecké centrum Moravy.

Architektonický návrh vytvořil Givanni Peitro Tencalla, nástěnné malby, obrazy v interiérech pochází mj. od Paula Trogera a Jana Kryštofa Handka. Na nádvoří se nachází Saturnova kašna. Po zrušení semináře objekt připadl armádě, která zde roku 1802 vybudovala nejstarší vojenskou nemocnici v Česku.

close Klášterní Hradisko info Zdroj: Jitka Korpasová zoom_in Klášterní Hradisko

Korunní pevnůstka

Korunní pevnůstka je jeden z mála dochovaných pevnostních objektů, který byl součástí původního bastionového opevnění Olomouce. Je předsunuta před středověké městské hradby a spolu s okolními bastiony vytvářela obrannou linii olomoucké pevnosti v dnešních Bezručových sadech a sloužila jako hlavní vstup do města.

Od konce 60. let 20. století se o areál dělila armáda spolu s Florou Olomouc. Část Korunní pevnůstky se postupně proměnila v parkový areál s tzv. Botanickou zahradou a zahradami národů. Na části korunní hradby bylo založeno velké alpinum, v jejím předpolí pak rozsáhlé rozárium.

close Korunní pevnůstka info Zdroj: Jitka Korpasová zoom_in Korunní pevnůstka

Od roku 2008 občanské sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti intenzivně pracuje na její památkové obnově. V Korunní pevnůstce vzniká postupně oddechový areál určený široké veřejnosti. Jako zdroj oddechu a zábavy zde slouží muzeum o historii olomoucké pevnosti, amfiteátr nebo interaktivní centrum pro popularizaci věd Pevnost poznání. Objekt prachárny z roku 1758 je v České republice unikátní památkou svého druhu.

Letní kino

Pod Letním kinem v parku u Mlýnského potoka se nachází na severní straně Bastionového opevnění Olomouce Malá Cikánská branka a dříve ji používali ti, kteří šli z města do Klášterního Hradiska nebo naopak. Podle pověsti, která se váže k roku 1425, do Olomouce přijela cikánská skupina a domáhala se vstupu na základě listu uherského krále.

Velitel stráže ani městský písař ale listinu nepřijali a cikány sem nevpustili. Ti se pokusili o výpad, který skončil tragicky. Při potyčce byl totiž zabit cikánský stařec. Když to viděla mladá cikánka, probodla jednoho z vojáků nožem a utekla před vojáky ke kostelu sv. Václava, kde skočila z hradeb. Tomuto místu se od té doby říkalo Cikánský pád nebo Cikánský výpad. Branka tu vznikla o více než dvě stě let pozdě.

close Letní kino info Zdroj: Jitka Korpasová zoom_in Letní kino

Ale zpět do Letního kina. V roce 1958 se zahájila stavba letního kina dle návrhu Zdeňka Hynka a Václava Papouška. Kino s kapacitou 3000 sedadel, bylo určeno pro masovější akce, včetně vojenských, které v dnešních dnech již nejsou pořádány.

Tradice promítání filmů již od roku 1959. Pódiu, s promítacím plátnem ještě do roku 2019 zastřešovaly tzv. hřiby - konstrukce ze dřeva a oceli architekta Josefa Jandy a inženýrů Jaromíra Dostála, Pavla Pospíšila a Jaroslava Kučery. Uvnitř dřevěného žebroví bylo instalováno osvětlení a návštěva večerního kina musela být opravdu velkolepým zážitkem.   V současnosti kino prochází výraznou a nutnou rekonstrukcí. 

Jitka Korpasová