Tři žáci a jeden pedagog z příborského gymnázia získali ocenění v soutěži „Masaryk do škol“.Jako členové Klubu Masarykova demokratického hnutí v Kopřivnici jsme obdrželi pozvánku na tuto akci. MDH pořádá tuto soutěž za účelem rozšíření vědomostí žáků základních a středních škol.

Soutěž je vypisována ve dvou věkových kategoriích, a to pro žáky ve věku I. kategorie 10 – 15 let a II. kategorie 16 let a více pro studenty středních škol a gymnázií. Předávání cen se koná v hlavní zasedací síni Magistrátu hl. města Prahy.

Letos se konal již XII. ročník. Mezi oceněnými z různých koutů naší republiky (například Opavy, Kadaně, Ostravy, Brna a dalších) se neztratili ani žáci Masarykova gymnázia v Příboře.

Ocenění převzali:

- Lucie Španihelová (Tercie) za práci T. G. Masaryk a volby na Moravě
- Filip Jiřík (Sexta) za práci TGM jenž spojil národy
- Vojtěch Dořičák (Sexta) za práci Masaryk a československé legie
- Ocenění za pomoc a vedení při zpracování témat obdrželi také učitelé. Z Příbora cenu získal Mgr Alexandr Orošjak

Ing. Zdeněk Sazovský, Frenštát p. R.