Zvláštní atmosféra tohoto poutního místa, energie sálající nejen z chrámu, ale i celého okolí, přilákala letos zase o něco více návštěvníků.

Povětšinou přijeli z Olomouce, dokonce ve čtyřech autobusech a společně s těmi, kteří vážili kouzelně zasněženou krajinou i silnicemi cestu svými automobily, obsadili prakticky všechna místa v kostele.

Tuto, dnes již tradiční akci pořádají Junák – český skaut, středisko Ladislava Ruska společně s MS Bandem z Velké Bystřice.

Na akci se spolupodílejí také spolek Lubavia v čele s nestorem a znalcem krajiny i historie oblasti, autorem známých Kronik Libavska, panem Jindřichem Machalou a nově také Vlastivědné muzeum Olomouc.

Po mnoha desítkách let byla tato akce první, při níž mohli návštěvníci slyšet také zvony. Byly pořízeny díky šilhéřovické farnosti na Opavsku a oba krásně zní z jedné z věží chrámu do celého údolí.

Po nově zbudovaných točitých schodech se mi podařilo dostat až k nim a byl to zážitek. Nejen vnímat jejich energii, ale také obdivovat řemeslné zpracování.

Určitě zajímavý byl i historický betlém, přivezený a instalovaný panem majitelem přímo v kostele. To, že se kostel dostal do stavu, kdy jej mohou alespoň v rámci Bílého kamene nebo Vánočního zpívání, navštívit lidé, je zásluhou především skautského hnutí.

Byli to právě skauti, kteří ihned po odsunu sovětských vojsk začali na začátku devadesátých let s opravou kostela a obnovou nedaleké Královské studánky.

Jako správný krok dnes hodnotím i ponechání všudypřítomných nápisů v azbuce, které jako memento připomínají barbarství a neúctu, s nimiž přistupovali nejen zde dislokovaní ruští vojáci k odkazu původních německých obyvatel.

Z celé Staré Vody se do dnešní doby dochoval pouze kostel a zmiňovaná Královská studánka, ta vstala doslova z ruin a popela.

Nebudu se tentokrát rozepisovat o historii tohoto sídla, to si mohou zájemci přečíst v odkazu na můj příspěvek o Staré Vodě z prosince loňského roku.

V galerie jsem však umístil několik desítek fotografií i videa, která dokreslují atmosféru Vánočního zpívání i krásného místa, Staré Vody, možná lépe, než slova a řádky.

Závěrem mi dovolte, milí čtenáři, poděkovat vám za podporu a zájem o moje příspěvky. Moc si toho vážím a je to pro mě závazek pokračovat i v novém roce 2023. Přeji vám pohodové Vánoce a v novém roce především pevné zdraví, mnoho pohody, radostí a šťastných kilometrů při objevování nejrůznějších koutů naší krásné vlasti.

Karel Machyl