V naší školní družině se neustále něco děje. Jednak organizujeme nové akce, ale máme taktéž aktivity, které mají již několikaletou tradici.

Mezi takové stálice patří i celodružinový projekt Tradiční Velikonoce. V tento den se každé oddělení promění v dílnu, ve které probíhá činnost spojená s Velikonocemi. Děti procházejí všemi odděleními a zapojují se do všech aktivit.

V první dílně se již tradičně malovala vajíčka rozpuštěným barevným voskem. Tuto techniku zasvěceně dětem přiblížil pan Pavel Orlík, který měl pro děti předpřipravená nabarvená vajíčka. Pana Orlíka vystřídala Pavla Cibulcová. Ta s dětmi voskem zdobila přírodní hnědá a bílá vajíčka. Ve vedlejším oddělení se pod vedením pana Petra Ondryáše a paní Veroniky Mikové pletly pomlázky. Zde si děti mohly vybrat, jakou technikou se zapojí do výroby tatarů. Buď držely proutí a paní Miková pletla pomlázku nebo u pana Ondryáše pletli tatar sami. Ve třetí dílničce si děti vytvořily závěs z papírových vajíček. Tato vlastnoručně vyrobená ozdoba bude jistě v mnoha domácnostech sloužit jako krásná jarní dekorace.

V dalším oddělení vytvářely děti zajíčky z kolíčků na prádlo. I tito barevní zajíčci budou zdobit mnohé jarní košíčky a větvičky. No a v posledním oddělení probíhala činnost nejsladší. Zde pod vedením paní Evy Pavlasové zájemci vlastnoručně zdobili perníčky, které jsme s dětmi upekli ve cvičně školní kuchyni. Zájem byl obrovský, protože co je sladké, to je dobré.

Celá akce proběhla v příjemném jarním a předvelikonočním duchu. Malí žáčci si vyzkoušeli něco nového a taktéž se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Děti byly nadšené, rodiče spokojeni. Veliký dík patří našim hostům, kteří si na nás našli čas. Díky jejich trpělivosti a obětavosti jsme prožili v družině opět jedno veselé a hravé odpoledne. Tak zase za rok!

Zdenka Kučerová, vedoucí vychovatelka ŠD, ZŠ a MŠ Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm