Dne 7. prosince 2023 přišli zájemci do kulturního domu v Tiché na vernisáž výstavy o hudebním skladateli Bedřichu Smetanovi. Výjimečně bylo zahájení ve velkém sále. Nechyběl tradiční písňový úvod - sbormistryni místního sboru paní Zoře Matouškové se podařilo s místními zpěváky nastudovat dvě těžké skladby Bedřicha Smetany, byl to skvělý motivační začátek. Rok 2024 bude patřit v české kultuře této hudební osobnosti. V několika průvodních větách se přítomní dověděli o životních osudech skladatele.

Výstavní prostor nabízí ukázku klavíru Bedřicha Smetany, scénu Národního divadla a samozřejmě hudební a notové přiblížení operní i symfonické tvorby velkého vlastence. Nedílnou součástí expozice jsou i knihy, časopisy a fotografie o Praze. Rozsáhlý obsah výstavy a jistě složitá příprava si určitě zaslouží další zvídavé a na kulturu naladěné návštěvníky.

Výstavní síň v Tiché je otevřena do 28. března 2024, a to každý čtvrtek v od 16 do 18 hodin.

Alena Korčeková